5.Nejstarší literatura - kroniky, legendy

Legenda  Epický literární žánr (má děj)  Vypráví o životě, skutcích, zázracích a smrti světců (lidí, kteří pro křesťanskou víru přišli o život)  Historické údaje se proplétají s autorskou fantazií  Je typická pro středověkou literaturu  Život Konstantinův a  Život Metodějův ( pochází z 10. stol)  Život a umučení svatého Václava a Ludmily ( pochází z konce 10. stol) Život svaté Kateřiny Opakování  1. Legenda je útvar: a) epický b) dramatický c) lyrický  2. Legenda (vyber správné tvrzení) a) Vypovídá o historií bohů, démonů, vzniku světa b) Je vázána k nějakému místu, času, osobě, histor. události c) Vypráví o životě, skutcích a smrti světců  3. Co nepatří mezi legendy: a) Život svaté Ludmily b) Život Konstantinův c) Život Karla IV. Kronika Z jakého jazyka a slova bylo odvozeno slovo kronika? Co toto slovo znamená? O čem zřejmě budou tyto knihy pojednávat? (odpověď hledej na internetu či v encyklopedii, viz odkaz) • Kronika (řecky chronos – čas, chronika – dějepisné knihy) • Prozaický žánr (někdy i veršovaný). • Chronologicky zachycuje historické události (postupně, jak přicházely za sebou). • Zaznamenává větší časové úseky, podává i logické souvislosti mezi jednotlivými událostmi. • Často začínají nějakým starozákonním příběhem, čerpají z národních mýtů a pověstí a končí autorovou smrtí. • Od 19. století se rozvíjí román – kronika (románová kronika), žánr realistické literatury, sleduje události v určitém časovém okruhu, v určité rodině, rodu, místě… Významné kroniky: • Kosmas – Kronika česká • Kronika tak řečeného Dalimila • Václav Hájek z Libočan – Kronika česká Románové kroniky: • Alois a Vilém Mrštíkové – Rok na vsi • Vladimír Neff – pentalogie Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj • Charles Dickens – Kronika Pickwickova klubu Úkol • Má město či vesnice, ve které bydlíš, kroniku? Z kterého roku jsou v ní první informace? Kdo ji v současnosti píše? Zkus zjistit tyto informace.
Jaké jsou rozdíly mezi Dalimilovou a Kosmovou kronikou? Dalimilova kronika Kosmova Kronika česká jazyk čeština latina Žánr (epika) veršovaná kronika epika autor neznámý Kosmas doba vzniku z počátku 14. století 12. století období, které zachycuje Od nejstarších dob do nástupu Lucemburků na český trůn. Od nejstarších dob do r. 1125 (Kosmova smrt)