5. Slovo a slovní zásoba

5.Slovo a slovní zásoba •slovo= soubor hlásek mající ustálenou formu a nesoucí určitý význam •sousloví = ustálené spojení slov, které nese význam pouze jednoho slova. Pokud by došlo k rozdělení slov v sousloví, význam se ztratí a nebo pozmění. Význam: slovní – tento význam mají všechny slovní druhy kromě předložek a spojek gramatický – tento význam vzniká až z kontextu, ve kterém je slovo zapojeno Části slova - každé slovo se skládá z určitých částí: 1.kořen – nejdůležitější část slova - má ho každé slovo - nese význam - nedělitelná část slova 2.předpona – část, která stojí vždy před kořenem - ve slově mohou být i dvě předpony za sebou 3.přípona - část slova za kořenem   - při skloňování a časování se nemění 4.koncovka - část slova za příponou nebo kořenem       - mění se při skloňování a časování