4. hodina - Seznámení s obecnými pojmy o jazyce

4.Spisovné a nespisovné útvary jazyka a) spisovný jazyk - používá se na úřadech, ve sdělovacích prostředcích, ve školách - zaznamenaný je ve slovnících – Slovník spisovného jazyka českého, Slovník spisovné češtiny, vývoj sledujeme už od 14. stol., obsahuje i slova zastaralá nebo přejatá z cizích jazyků (nejčastěji z angličtiny) další útvary spisovného jazyka - hovorová čeština (běžně užívaná při mluvení) - archaické a knižní prvky – (páže, luna…) b) Nespisovný jazyk – obsahuje prvky, které nejsou spisovné (slova, koncovky) další útvary nespisovného jazyka 1. slang – mluva skupiny lidé, které spojuje zájem, koníček (studenti, myslivci, sportovci) 2. profesní mluva – mluva lidí, které spojuje zaměstnání (lékaři, horníci…) 3. argot – mluva lidí sociálně vyřazených (narkomani, …) 4. nářečí – mluva lidí určité oblasti (Morava, Slezsko, Haná .......)