2. Vznik jazyka

2. Vznik a vývoj jazyka Jazyk - slouží k dorozumívání - soubor gramatických pravidel, syntaktických pravidel a slovní zásoby (Slovník spisovného jazyka českého, Slovník spisovné češtiny) - neustále se vyvíjí (slova zanikají nebo je přejímáme z cizích jazyků, nejčastěji z angličtiny např. bowling, squash, rugby ...) Teorie vzniku jazyka 1. jazyk vznikl na jednom místě a poté se postupně rozšířil po celém světě 2. jazyk vznikl na více místech současně Slovní zásoba - souhrn všech slov v daném jazyce Slovní zásoba a) aktivní (slova, která běžně užíváme při psaní a mluvení) b) pasivní (slova, kterým rozumíme, ale neužíváme je při psaní a mluvení) Rozlišujeme spisovné a nespisovné formy jazyka, mluvenou a psanou podobu jazyka.