1. Úvodní hodina

1. Úvodní hodina – seznámení s učivem – jazyky, pravopis, slovní druhy, slohové útvary