6.-8. Časování sloves

Časování sloves 1. osoba - ich - e 2. osoba du - st 3. osoba er/sie/es - t množné číslo 1. osoba - wir - en 2. osoba - ihr - t 3. osoba - sie - en (Sie = Vy vykání - en) lernen - ich lerne, du lernst, er, sie, es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen Doplň chybějící koncovky: ich mal_ er komm_ du wohn_ wir heiß_ ihr geh_ sie (mn.č) leb_