4.-5. Marketingový průzkum

2. Rozhodnutí o podnikání 2.1. Marketingový průzkum Popsat, k čemu slouží marketingový průzkum např. slouží k získání co nejvíce informací o situaci na trhu. 2.1.1. Četnost provozoven - konkurence Popsat konkurenci, která existuje v okolí vaší firmy. 2.1.2. Struktura obyvatelstva Popsat, jaká struktura obyvatelstva žije v okolí mé firmy tzn. ti, kteří by se mohli stát zákazníky firmy (jejich finanční situace apod). 2.1.3. Cenový průzkum Srovnat vybrané výrobky 3 až 4 firem z pohledu cen. - možno formou tabulky + komentář pod tabulku Na závěr každé podkapitoly uvést, co který výzkum napověděl.