2. Struktura seminární práce

Seznámení s jednotlivými kapitolami seminární práce. 1.Úvod - důvod volby, náležitosti 2. Rozhodnutí o podnikání - marketingový průzkum, četnost provozoven, struktura obyvatelstva, cenový výzkum, swot analýza (silné a slabé stránky) 3. Podmínky podnikání - legislativní údaje, finanční údaje a propočty, personální údaje .... 4. Závěr - stanovení cílů, reklama ...