1. Úvodní hodina

seznámení s předmětem základy podnikání