4.hodina -sloveso be,otázka,zápor

Materiál ještě nění zveřejněný