3.hodina-osobní zájmena,časování slovesa be

Osobní zájmena Jednotné číslo 1. I – já 2. you – ty 3. he – on she – ona It – to (ono) Mluvíme-li o lidech, pak pro mužský rod (on) používáme he, pro ženský rod (ona) používáme she. Pro věci používáme it Množné číslo 1. we – my 2. you – vy 3. they - oni Doplňte chybějící písmena(každé zájmeno je uvedeno jen jednou) W-, -he, - , t-ey, -e, i-, yo- Nahraďte následující podstatná jména zájmeny he, she nebo it surname, student, birthday, Miss Young, school, Peter, friend, sister, brother, morning, writer, house. Časování slovesa „be“(nepravidelné) Jednotné číslo I am – já jsem you are – ty jsi he is – on je she is - ona je it is – to (ono) je Množné číslo 1. We are – my jsme 2. You are – vy jste 3. They are – oni jsou