1. Úvodní hodina

Úvodní hodina Seznámení s učivem 1. ročníku Výslovnost v němčině Zájmena Časování sloves Rodina Dny a měsíce Nakupování V restauraci Ubytování Počasí Moje město Škola Předložky se 3. pádem Předložky se 4. pádem Předložky se 3. a 4. pádem