12. Mezigenerační vztahy

GENERACE Generace je strukturována sociální příslušností, politicky, nábožensky, vzdělanostně, profesně, rodinným zázemím, etnicky, národnostně i individuálními psychickými vlastnostmi. životní styl, hodnoty, estetické hodnoty, postoje, ideje, jednání apod.