5. Komunikace, asertivní chování

Co je to komunikace? Sociální komunikace je proces vzájemného dorozumívání - sdělování informací
Asertivita Asertivita se do češtiny nejčastěji překládá jako sebeprosazení