32) ASR

24) ASR - regulace prokluzu Kritické jízdní podmínky mohou nastat nejen při brzdění vozidla, ale také při akceleraci vozidla, zvláště na zledovatělé vozovce nebo při projíždění zatáčkou. Tyto situace vyžadují velké umění řidiče a jsou mnohdy nad jejich schopnosti. To vede ke vzniku krizových situací a k chybným reakcím. Z těchto důvodů je rozšířen systém ABS o systém ASR, který má společně za úkol stabilizovat jízdní vlastnosti vozidla v kritických situacích, ulehčit řízení vozidla, pokud nejsou překročeny fyzikální hranice. ASR má za úkol přizpůsobit podle potřeby točivý moment motoru přesně na hodnotu, kterou je možné přenést na vozovku. Systém ABS může být rozšířen o elektronické ovládání a elektromagnetické ventily, které umožňují další funkce týkající se dynamiky jízdy. Jsou to :  Elektronické rozdělování brzdné síly – EBV  Elektronická uzávěrka diferenciálu – EDS  Regulace prokluzu pohonu – ASR  Elektronická stabilizace jízdy ESP Kombinace s ABS je dalším povýšením bezpečnosti a smysluplného využití těchto systémů. Elektronické rozdělování brzdné síly ( EBV ) zajišťuje, aby v průběhu normálního brzdění bylo v činnosti rozdělování brzdné síly. Na každém kole je neustále sledován rozdíl ve zpoždění kol na přední a zadní nápravě. Řídící jednotka ABS zajišťuje rozdělení brzdných sil. Elektronická uzávěrka diferenciálu ( EDS ) Požadavky na systém ASR Systém ASR musí v těchto situacích zamezit prokluzu kol při rozjezdu nebo zrychlení : • Na vozovce s náledím na jedné nebo obou stranách ( kolech ) • Při vyjíždění z namrzlých parkovišť, stanovišť • Při zrychlení v zatáčce • Při jízdě do kopce ( použití předního náhonu ) • Při použití regulace brzdného tlaku u protáčejícího se kola Současně musí napomáhat při těchto situacích a poměrech jízdy : • Protáčející kola přenášejí boční síly, vozidlo je nestabilní a vybočuje zádí ( stejně jako při blokování kol ), ASR udržuje vozidlo pod kontrolou. • Protáčející kola vedou k vysokému opotřebení pneumatik a pohonu ( diferenciál ), to je vlivem systému ASR sníženo na minimum. Systém rozlišuje rozdíly skluzů na hnacích kolech a rozliší tak průjezd zatáčkou od prokluzu při akceleraci. Systém automaticky řídí výkon motoru tak, aby kola zabírala a neprokluzovala. O činnosti je řidič informován kontrolkou, zvláště v situacích na hranici fyzikálních zákonů. Regulace točivého momentu MSR Tento systém je doplňkem systému ASR. Při zařazení nižšího rychlostního stupně nebo při prudkém sejmutí nohy z akceleračního pedálu na kluzké vozovce, mohou hnací kola způsobit vysoký brzdný skluz vlivem brzdného účinku motoru. MSR musí lehkou akcelerací nepatrně zvýšit točivý moment motoru tak, aby se zbrzdění kol snížilo na hodnotu zajišťující jízdní stabilitu. Elektronické řízení výkonu motoru EMS Pro zajištění nezávislé funkce ASR na tom jak je řidičem ovládán pedál akcelerátoru, musí být systém vybaven místo mechanického propojení pedálů a škrtící klapky ( regulační tyče vstřikovacího čerpadla ) elektronickým řízením výkonu motoru ( EMS ). Ten je nazýván také jako elektronický plyn nebo EGas. EMS dostává signály od ASR a podle nich nastavuje úhel škrtící klapky ( posunutí hřebenové tyče ), tak jak požaduje nastavení řidič. Poloha pedálu je převedena na elektrický signál, který převede řídící jednotka EMS s ohledem na naprogramované veličiny a signály jiných snímačů ( teploty, otáček motoru apod.) na řídící napětí pro nastavovací motor. Ten pak nastavuje polohu škrtící klapky nebo regulační tyče čerpadla a hlásí její polohu zpět do řídící jednotky. Princip regulace Při akceleraci motoru se současně zvyšuje i točivý moment. Má – li se tento moment projevit na hnacích kolech, je nutná dokonalá přilnavost ( adheze ) kol. Překročí –li tento fyzikálně maximální přenosný hnací moment, dojde k protočení jednoho kola. Tím se redukuje hnací síla a vozidlo ztrácí stabilitu jízdy v přímém směru. ASR redukuje prokluz hnacího kola během zlomku sekundy na nejlepší možnou hodnotu.