9 - 11. Odtokové potrubní sítě, vnitřní kanalizace

Použitá voda je z objektu odváděna vnitřní kanalizací. Další popis je v následujícím odkazu