1. Základní jednotky ve vytápění

Mezi první poznatky v oboru patří základní fyzikální jednotky používané ve vytápění