10. Poválečné změny

Druhá světová válka po sobě zanechala svět rozdělený na dva mocenské bloky – západní a východní (tzv. bipolární uspořádání). V každém z nich převažovala zcela jiná ideologie – na západě demokracie a na východě komunismus. Úpadek po druhé světové válce zaznamenaly ideologie nacionalistické a nacistické. Naopak posílen byl vliv levicově orientovaných ideologií a politických stran. Levicové tendence se objevily nejen na území, které bylo osvobozeno sovětskými vojsky, ale také v západní Evropě. Levicové vlády realizující četné sociální reformy a znárodňování velkých podniků nastoupily ve Francii, Itálii i Spojeném království.