20) Pneumatiky - konstrukce a značení

15) Pneumatiky – konstrukce, značení Pneumatiky, jako část podvozku automobilu mají významný vliv na bezpečnost jízdy, pohodlí cestujících a hospodárnost provozu automobilu. Pneumatika běžného provedení se skládá ze tří částí : o Plášť o Duše o Ochranná vložka ( tu mají jen některé druhy pneumatik ) Bezdušová pneumatika přebírá zároveň funkci duše a ochranné vložky. Podle konstrukce rozeznáváme dva druhy plášťů : a) Diagonální pláště, které mají vlákna kostry vzhledem k rovině souměrnosti pláště uložena šikmo. Pláště osobních automobilů mají vlákna uložena pod úhlem 35° až 40°, sportovních automobilů 30° až 35° a pláště nákladních automobilů 40°. Pevnost pláště určuje počet vložek kostry. b) Radiální pláště, které mají vlákna kostry vzhledem k rovině souměrnosti pláště uložena kolmo ( nebo téměř kolmo ). Úhel uložení vláken je 85° až 90°. V koruně radiálního pláště je vždy nárazník, jehož vlákna jsou k rovině souměrnosti pláště uložena obyčejně v ostrém úhlu ( 10 až 30° ). U radiálních plášťů se často místo textilních kordů používají ocelové kordy. Podle materiálu kostry a nárazníku rozeznáváme : a) Radiální pláště textilní, kostra a nárazník jsou z textilních kordů. b) Radiální pláště kombinované, kostra je z textilních kordů a nárazník z ocelových kordů ( radial steel ). c) Radiální pláště s kostrou a nárazníkem z ocelových kordů ( radial all steel ). Části pláště pneumatiky: Kostra pláště je tvořena kordovými vložkami, zakotvenými kolem ocelového lanka v patce pláště. Určuje řadu nejdůležitějších vlastností pneumatiky, mezi než patří především nosnost pneumatiky, její tvar a jízdní vlastnosti. Patka pláště je zesílená část pláště, dosedající na ráfek, na nějž ji přitlačuje vnitřní přetlak vzduchu. Patka pláště musí bezpečně přenést všechny síly z pneumatiky na ráfek a opačně. Spojení patky s ráfkem u bezdušových pneumatik musí být vzduchotěsné. Nosným prvkem patky je výztužné ocelové lanko, k němuž jsou zakotveny jednotlivé vložky kostry. U plášťů pro nákladní automobily se používají v patce dvě lanka. Nárazník je část pláště tvořící přechod mezi běhounem a kostrou pláště. K jeho výrobě se používají různé druhy materiálu. Zvyšuje odolnost kostry pneumatiky proti průrazu. Bočnice chrání boční část kostry pláště před mechanickým poškozením. Běhoun je vrstva pryže na vnějším obvodu pláště opatřená vzorkem. Hlavní funkcí běhounu je přenášet hnací sílu vozidla na vozovku, zlepšovat přilnavost ( adhezi ) k vozovce a zvyšovat účinnost brzdového systému. Dezén vzorek na styčné ploše pláště s vozovkou. Je to soustava různě uspořádaných drážek, které rozčleňují povrch styčné plochy na geometrické obrazce – figury. Hlavní úlohou dezénu je zabezpečit co nejvyšší přilnavost pneumatiky k vozovce. Životnost pneumatiky je mimo jiné určována hloubkou drážek dezénu ( letní 1,6 mm, zimní 4 mm ). Duše ( vzdušnice ) je součástí pneumatiky běžného provedení. Má ventil, kterým se plní vzduchem na předepsaný tlak. Ventil je u osobních automobilů kovový, kombinovaný s pryžovou těsnící vrstvou, u nákladních automobilů je celokovový. Ventil se skládá z tělesa, kuželky a čepičky. Novějším typem je ventil dělený, který se skládá z tělesa, patky, matice a těsnícího kroužku. Ochranná vložka se používá v pneumatikách nákladních automobilů k ochraně duše před poškozením patkou pláště. Označování pneumatik Velikost pneumatiky určují dva základní rozměry : B – šířka průřezu pneumatiky, D – dosedací průměr ráfku, Které tvoří mezinárodně normalizované číselné řady a jsou součástí označení pneumatiky. Mimo to se udává profilové číslo ( poměr výšky profilu pláště H k jeho šířce B v procentech ). Lze jej vypočítat : ( H/B x 100% ). Další údaje, které charakterizují plášť pneumatiky, jsou typ dezénu, odpovídající rozměr duše, dovolené zatížení ( únosnost ), typ pláště pneumatiky ( konstrukce), index ry\chlosti, kvalita pláště. Označení pláště uvedené na jeho boku se skládá ze základního označení a doplňujících údajů. V současné praxi jsou běžné dva hlavní způsoby označení pláště pneumatiky: a) Šířka pláště v palcích a průměr ráfku v palcích, např. 5,90 – 15 b) Šířka pláště v mm a dosedací průměr ráfku v palcích, např. 165 – 13 U některých plášťů se používá označení k rozměru pláště i profilové číslo, např.: 175/70 SR – 13 Radial, Kde 175 je jmenovitá šířka pláště v mm 70 je profilové číslo ( série 70 ) SR je označení rychlostní kategorie ( index rychlosti ) 13 je průměr ráfku v palcích, Radial je plášť s radiální konstrukcí Další značení : BIAS BELTED – smíšená konstrukce STEEL – u pláště s výstužným pásem z ocelového kordu ( pod běhounem ) ALL STEEL – výztužný pás i kostra z ocelového kordu, TUBELESS – u pláště, který můžeme použít bez duše, TUBE TYPE – u pláště s duší, SR ( popř. S ) – znamená povolenou rychlost do 180 km/hod, HR ( popř. H ) – pro povolenou rychlost do 210 km/hod, VR ( popř. V ) - pro povolenou rychlost do 240 km/hod, WR ( popř. W ) – pro povolenou rychlost do 270 km/hod, ZR ( popř. Z ) – rychlosti nad 270 km/hod. Dezén pláště ( vzorek ) : o Letní o Zimní W M+S o Univerzální V označení např. NB 32, OR 36 číslo značí typ dezénu. Indikátor opotřebení je umístěn v ramenu pláště nejméně na šesti místech stejnoměrně po obvodu. Označení je provedeno písmeny TWI ( Tread Wear Inndications ) v místech, kde jsou na dně v hlavních dezénových drážkách výstupky o výšce 1,6 mm.