15b) Snímače a čidla

Snímače a čidla K hlavním faktorům ovlivňujícím spalování a chod vznětového motoru patří : • Množství vstřikovaného paliva • Počátek vstřiku • Množství recirkulovaných spalin • Plnící tlak Pro správný chod vznětového motoru musí být tyto veličiny v každém provozním režimu optimálně nastaveny. Regulační okruhy výše uvedených hlavních veličin tuto optimalizaci umožňují. Elektronické řízení vstřikování paliva zahrnuje tyto systémové bloky : • Snímače slouží k vyhodnocení provozních režimů a podmínek • Řídící jednotka s mikroprocesorem • Akční členy, převádějící elektrické výstupní signály řídící jednotky na mechanické veličiny Funkce některých snímačů • Snímač vstřikovacího čerpadla je umístěn ve spodní části u vačkového hřídele, snímá počet otáček • Snímač pohybu regulační tyče snímá okamžitou polohu regulační tyče; řadové čerpadlo s přestavovacím ústrojím je pak zobrazeno na obr. 84 ( u rotačního čerpadla se jedná o snímač polohy regulačního šoupátka • Snímač počtu otáček motoru • Snímač velikosti plnícího tlaku je odporový, piezoelektrický a měří plnící tlak ve výtlačném potrubí plnícího dmychadla • Snímače teploty snímají teplotu nasávaného vzduchu, teplotu chladící kapaliny a paliva • Snímač rychlosti jízdy pro zjištění rychlosti jízdy může sloužit buď tachograf, nebo samostatný senzor • Snímač polohy plynového pedálu tvoří potenciometr, který snímá polohu plynového pedálu odpovídající režimu jízdy; snímač nahrazuje mechanický převod mezi plynovým pedálem a vstřikovacím čerpadlem • Snímač ovládání brzdy, motorové brzdy a spojky – čidla, která předávají požadované signály do řídící jednotky • Snímač počátku vstřiku paliva – je zabudován přímo do vstřikovače, okamžik počátku vstřiku paliva je odvozen od pohybu jehly vstřikovací trysky. • Snímač polohy horní úvrati – pracuje ve spojením se snímačem otáček motoru – viz systém Motronic U některých systémů jsou ještě tyto snímače : • Snímač počátku vstřiku paliva je zabudován přímo do vstřikovače, okamžik počátku vstřiku paliva je odvozen od pohybu jehly vstřikovací trysky • Snímač polohy horní úvrati je ve spojení se snímačem otáček motoru Elektronická řídící jednotka přijímá a zpracovává signály od snímačů. V paměti řídící jednotky může být uložena celá řada různých hodnot snímaných veličin. Zatížení a počet otáček představují základní hodnoty. Ostatní veličiny jsou pouze pomocné. Elektronická regulace umožňuje pružnou práci s daty v takovém rozsahu a s takovou přesností, která je u mechanických systémů nedosažitelná. Na obrázku je blokové schéma elektronické regulace EDC čerpadla Bosch VE. Skládá se ze tří systémových bloků – snímačů, řídící jednotky a akčních členů. Pomocí snímačů jsou zjišťovány provozní podmínky, které jsou převáděny na elektrické signály. Řídící jednotka s mikroprocesory zpracovává vstupní informace ( elektrické signály ) podle určitých regulačních algoritmů ( matematických vztahů ) a vytváří elektrické výstupní signály, kterými se řídí celý systém. Akční členy převádějí elektrické výstupní signály z řídící jednotky na mechanický pohyb.