36), 37) Hlavní části a funkční bloky řízených systémů vstřikování nafty

Hlavní části a funkční bloky řízených systémů vstřikování nafty Elektronické řízení vstřikování paliva u vznětových motorů Vývoj vozidel se vznětovými motory se v poslední době zaměřuje na snížení škodlivin ve výfukových plynech, zvýšení výkonu, snížení spotřeby paliva a zvýšení jízdního komfortu. Zohledněním všech těchto požadavků se podstatně zvyšují nároky na systém vstřikování paliva. Tyto nároky splňuje elektronická regulace vstřikování paliva vznětových motorů – EDC ( Electronic Diesel Control ), popř. DDE ( Digital Diesel Electronic ). Systém umožňuje elektronické zpracování dat a zapojení regulačních okruhů s elektronickými akčními členy. Ve srovnání s běžným mechanickým regulátorem tak nabízí vylepšení klasických regulačních funkcí a zároveň celou řadu nových funkcí. K hlavním faktorům ovlivňujícím spalování a chod vznětového motoru patří : • Množství vstřikovaného paliva • Počátek vstřiku • Množství recirkulovaných spalin • Plnící tlak Pro správný chod vznětového motoru musí být tyto veličiny v každém provozním režimu optimálně nastaveny. Regulační okruhy výše uvedených hlavních veličin tuto optimalizaci umožňují. Elektronické řízení vstřikování paliva zahrnuje tyto systémové bloky : • Snímače k vyhodnocení provozních režimů a podmínek • Řídící jednotka s mikroprocesorem • Akční členy, převádějící elektrické výstupní signály řídící jednotky na mechanické veličiny