10. Nákup zemědělských výrobků

Nákup zemědělských výrobků Rostlinné komodity - plodiny pěstované k lidské výživě a konzumaci - k výživě hospodářských zvířat - k technickému a farmaceutickému užití 1. obiloviny pšenice, žito, oves, ječmen, kukuřice 2. okopaniny brambory, cukrová řepa 3. olejniny řepka olejka, mák, slunečnice 4. ovoce jablka, hrušky, třešně, švestky 5. zelenina okurky, cibule, salát a další 6. luskoviny hrách, fazole, čočka 7. přadné rostliny len, konopí 8. chmel a vinná réva Živočišné komodity - hlavním cílem živočišné výroby je vyrábět maso, mléko, vejce 1. skot pro mléko a maso 2. prasata pro maso a sádlo 3. drůbež pro maso a vejce 4. ovce a kozy pro mléko, maso a vlnu 5. ryby maso 6. včely pro med a včelí vosk