9. Druhy dodávek

Druhy dodávek - tak, aby zboží bylo co nejdříve a s nízkými náklady dodáno od výrobce k zákazníkovi Dodávky přímé – od výrobce Dodávky nepřímé – z velkoobchodu Vlivy na dodávku zboží: - rozmístění výroby – místní x zahraniční - specializace – výrobní podniky dodávají přímo ve svém okolí - velikost odběru – velký odběr realizují velkoobchody - požadavek na čerstvost zboží – pečivo, cukrářské výrobky, lahůdky - způsob placení – odběratel dává přednost bezhotovostní platbě s delší splatností - velikost organizace