15) Nezávislé zavěšení kol přední nápravy

11) Nezávislé zavěšení kol – přední nápravy Výkyvné nápravy mají každé kolo zavěšeno nezávisle pomocí závěsů spojených nosnou konstrukcí automobilu. Umožňují tak nezávislé propérování kol. Nepříznivé nárazy a výkyvy se omezují jen na jedno kolo, které právě překonává nerovnost terénu, a proto je automobil vystaven méně otřesům. Výkyvná náprava má velkou výhodu v tom, že má menší hmotnost, a tím zmenšuje neodpérované hmotnosti, zejména u hnací nápravy, kdy její nejtěžší část – rozvodovka – je pevně spojena s odpérovanými hmotami. U nezávislého zavěšené kol se používají různé pružící prvky, jako vinuté pružiny, zkrutné tyče, pryžové, hydroelastické a pneumatické pružiny. Zavěšení kol, mimo pružinu pro každé kolo, zpravidla vyžaduje jedno nebo dvě závěsná ramena pro přesné vedení kola. Závěsná ramena jsou buď příčná, podélná nebo šikmá vzhledem k podélné ose automobilu a podle toho se i jmenují. Závěsná ramena jsou téměř vždy uložena v kloubech. U zavěšení předních kol převládají rovnoběžná příčná závěsná ramena, která vyhovují i geometrii řízení. Přední náprava s nezávislým zavěšením kol Hlavní částí této nápravy je nápravnice, která je pevně a nepružně spojena s rámem automobilu nebo se samonosnou karoserií. Konce nápravnice jsou tvarovány tak, aby k nim mohla být připojena výkyvně uložená závěsná ramena kol a pružiny. Rovnoběžníková náprava Má každé kolo zavěšeno na dvou příčných závěsových ramenech, popř. též listových pérech stejné délky umístěných nad sebou. Rovnoběžníková náprava má při propérování velkou změnu rozchodu kol a proto se v současné době nepoužívá. Lichoběžníková náprava Má závěsná ramena různé délky. Horní rameno je kratší, dolní delší. Při propérování se rozchod kol mění málo. Nápravnice je na koncích zvýšená a tvoří oporu horního konce vinuté pružiny. K nápravnici jsou připojena dvě výkyvná ramena. Spodní rameno má tvar vidlice a je delší, horní rameno je jednoduché. Obě ramena vedou těleso čepu řízení. Spojení všech čtyř kloubů tvoří lichoběžník. Zavěšení předních kol automobilu Mc Pherson Má tlumičovou vzpěru a závěsné rameno. Tlumičová vzpěra slouží současně jako pružící jednotka ( teleskopický tlumič pérování a vinutá pružina ) i otočný čep kola. Dolní závěsné rameno je uloženo pomocí pryžového pouzdra na nápravnicí a je spojeno s teleskopickou vzpěrou kulovým čepem. Osa otáčení kola prochází středem otočného uložení horního konce pístnice vzpěry v karoserii a kulovým čepem dolního závěsného ramena. Neustále stoupající požadavky na bezpečnost jízdy při vyšších rychlostech si vynutily nové konstrukce předních náprav. Tyto konstrukce jsou tzv. víceprvkové, mají až pět závěsných ramen.