1. Seznámení s učivem

OBCHODNÍ PROVOZ Tematický plán:  Význam obchodního provozu - prodejna, pracovníci, spotřebitelé - členění obchodu  Prodejna - význam, zařízení prodejen, bezpečnost práce a hygiena v prodejně  Pracovníci prodejny - členění pracovníků, jejich povinnosti  Organizace práce v prodejně  Formy prodeje zboží a druhy služeb obchodu 2x klikni pro úpravu