24. Organizace práce v malé prodejně

Organizace práce v malé prodejně  jednoduchá struktura  tvoří ji vlastník firmy a 1 až 3 zaměstnanci  vlastník prodejny kontroluje hlavní stránky podnikání – nákup, prodej, financování, účetnictví, stanovuje pracovní náplň prodavačů 1. prodavačka - je zástupcem vedoucího, kontroluje faktury, stanovuje ceny zboží, provádí odvody tržeb, řídí ostatní pracovníky 2. prodavačka - prodává, vykonává funkce pokladní, doplňuje zboží 3. prodavačka - prodává, provádí příjem zboží, pečuje o zásoby, udržuje pořádek a čistotu na prodejně