17. Ochrana zboží

Ochrana zboží - během pracovní doby i po uzavření prodejny Vhodná zabezpečení proti krádežím: - upozornění na postih při krádeži - detektivové - elektronické systémy – čidla na oděvech - bezpečnostní zrcadla Zabezpečení proti vloupání: - zámky, rolety, mříže, čidla - v noci rozsvícená bezpečnostní světla - klíče vlastní pouze vedoucí prodejny - při vloupání nevstupovat do prodejny Zabezpečení proti požáru - pracovníci musí znát kde je hlavní uzávěr plynu, elektřiny, hasicí přístroje - textil se hasí pěnovým, dřevo vodním přístrojem - na prodejně plán postupu při hašení požáru - detektor kouře - dodržovat protipožární předpisy 2x klikni pro úpravu