12) Elektronicky řízené pérování, tlumiče a stabilizátory

Elektronické řízení tuhosti tlumení Tlumiče disponují třemi stupni tuhosti, označenými jako komfortní, normální a sportovní. Nastavují se buď ručně přepínačem u řadící páky, nebo elektronicky samočinně na základě celé řady informací. Jedno z čidel např. zaznamenává vertikální pohyb karoserie, další snímá natočení kol. Čidlo snímající polohu škrtící klapky udává zrychlení vozidla. O snižování rychlosti vozidla informuje řídící jednotku tlakový snímač v brzdovém systému. Každý z dvouplášťových tlumičů s plynokapalinovou náplní má svůj nastavovací motorek, umístěný přímo v pístnici, který mění podle pokmynmů elektronické řídící jednotky natočení rotačního šoupátka s otvory různých průměrů, a tím i průtok oleje v tlumiči. Změnu seřízení lze uskutečnit během 0,3 s. Tento systém se označuje zkratkou ADC. Stabilizátory Účelem stabilizátorů je zabránit naklánění karoserie odstředivou silou v zatáčkách nebo ho alespoň zmenšit. Stabilizátory působí tak, že v zatáčce při naklonění vozidla přenesou část síly působící na pružiny automobilu vně zatáčky na pružiny automobilu uvnitř zatáčky. Tím se strana automobilu uvnitř zatáčky stlačí dolů, těžiště automobilu se vzhledem k otočnému bodu sníží a automobil se částečně vyrovná. Stabilizátory jsou zkrutné a olejové. Zkrutný stabilizátor je v podstatě přímá zkrutná tyč, která je svými konci připojená k nápravě nebo ke spodním ramenům. Při naklonění karoserie je vnější pružina stlačena více. Tomuto většímu stlačení brání odpor kroucení stabilizátoru. Kapalinový stabilizátor je založen na principu spojení dvojice kapalinových tlumičů ( na levé a pravé straně automobilu ) potrubím. Ve válcích jsou písty, které jsou pákovým převodem spojeny s jednotlivými koly. Při výkyvu kol se ve válci posouvá píst, který před sebou tlačí hydraulickou kapalinu škrtícím ventilem na druhou stranu pístu válce, umístěného na druhé straně automobilu. Stabilizačního účinku se dosahuje navzájem závislým pohybem levého a pravého kola. U pneumatického a hydropneumatického pérování se stabilizačního účinku dosahuje spojením dvojice pružících prvků a řízením průtoku média ventilem.