29.-31. Výpočet daní

VÝPOČET ČISTÉ MZDY Příklad: Hrubá mzda: 20 000 Super hrubá mzda: Soc.poj. 25% z hrubé mzdy = 5 000 Zdr. poj. 9 % z hrubé mzdy = 1 800 20 000 + 5 000 + 1 800 = 26 800 Daň z příjmu 15 % z 26 800 = 4 020 Daňová sleva na poplatníka 2 070 Z hrubé mzdy zaměstnanec odvede: Sociální pojištění 6,5 % 1 300,- Zdravotní pojištění 4,5 % 900,- 20 000-1300-900-4020+2070 = 15 850 čistá mzda