27.-28. Daně nepřímé

Daně nepřímé • platíme je při každém nákupu zboží a služeb, jsou součástí jejich ceny • uhradíme prodávajícímu, ten má povinnost daně odvést  DPH  spotřební daň  daň ze zemního plynu, z pevných paliv a z elektřiny DPH – daň z přidané hodnoty • Jedná se o nepřímou daň, je součástí ceny výrobku či služby. Cenu včetně daně uhradíme prodávajícímu, který má povinnost daň odvést státu. • Jedná se o univerzální daň, která zatěžuje (předmět daně) všechno zboží a služby, které jsou předmětem obchodu. • DPH podléhají zdanitelná plnění v tuzemsku i zboží z dovozu, DPH vybírají finanční úřady. Sazby DPH základní sazba 21 % – zdanění většiny zboží a většiny služeb snížená sazba 15 % – zdanění potravin, včetně nápojů (ne alkoholických), snížená sazba 10 % - zboží léky, knihy (bez reklamy), bezlepkové potraviny, kojenecká výživa Spotřební daň Předmětem daně jsou – minerální oleje (benzín, nafta, olej) – líh a lihoviny – pivo a víno 2x klikni pro úpravu