27.-28. Daně nepřímé

Daně nepřímé • platíme je při každém nákupu zboží a služeb, jsou součástí jejich ceny • uhradíme prodávajícímu, ten má povinnost daně odvést DPH – daň z přidané hodnoty - je součástí cen výrobku a služeb Sazby DPH základní sazba 21 % – zdanění průmyslového zboží a většiny služeb snížená sazba 15 % – zdanění potravin, včetně nápojů (ne alkoholických) snížená sazba 10 % - léky, knihy (bez reklamy), bezlepkové potraviny, kojenecká výživa Spotřební daň Předmětem daně jsou: – minerální oleje (benzín, nafta, olej) – líh a lihoviny – pivo a víno Ekologická daň