25.-26. Daně přímé

Daně přímé • každý poplatník podává na finančním úřadě daňové přiznání a daň přímo uhradí • daně z příjmů FO a PO • daň z nemovitých věcí • daň z nabytí nemovitostí • daň darovací • daň silniční Daň z příjmů FO Poplatník • fyzická osoba, která má trvalé bydliště na území ČR, nebo se zde obvykle zdržuje (déle než 183 dní ročně). Plátce • Podnikatel • odvádí daň sám za sebe (jsou plátci i poplatníky), • Zaměstnavatel • odvádí daň za zaměstnance, • Má-li osoba více zaměstnavatelů, podává daňové přiznání sama. Daň z příjmů PO Plátce je stejný jako poplatník • všechny právnické osoby Předmět daně • výnosy z veškeré činnosti a nakládání s majetkem Zdaňovací období • ročně (kalendářní rok) Daň dědická a darovací – zrušeny • Veškeré příjmy získané z dědictví nebo odkazu budou od r. 2014 od daně osvobozené, nebude je nutné zanášet do daňového přiznání a nezáleží po kom dědíte. • Daň darovací sice přestává samostatně existovat, ale spadá po daň z příjmu.