19. Hospodářský výsledek

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK = rozdíl mezi výnosy a náklady Výnosy větší než náklady = zisk Výnosy menší než náklady = ztráta Snižování nákladů • Úspory materiálu, energie, mzdy • Zavádění dokonalejší techniky, technologie • Zlepšením organizace práce Zisk podnik používá: • K zaplacení daně z příjmu • Ke splácení úvěrů • K nákupu dlouhodobého majetku • K vytvoření rezerv 2x klikni pro úpravu