17.-18. Zdroje podniku

Finanční stránka podniku - spojeno s penězi od vzniku po zánik podniku ZDROJE KAPITÁLU • Vlastní kapitál – samofinancování • Cizí kapitál Formy cizích zdrojů: Krátkodobé – úvěry, půjčky splatné do 1 roku Dlouhodobé – úvěry, emise akcií, obligací, leasing - akcie – cenný papír, majitel se podílí na zisku – dividendy a řízení podniku - obligace – cenný papír, majitel nemá právo zasahovat do řízení podniku - leasing – způsob financování založený na pronájmu strojů, aut 2x klikni pro úpravu