17.-18. Zdroje podniku

Finanční stránka podniku - spojeno s penězi od vzniku po zánik podniku - získávání finančních zdrojů a jejich použití na činnost podniku ZDROJE KAPITÁLU – zdroje financí, ze kterých byl pořízen majetek podniku = PASIVA= • Vlastní kapitál – vlastní zdroje, rezervy, nerozdělený zisk • Cizí kapitál – dluhy podniku, které musí splatit Krátkodobé cizí zdroje – krátkodobé úvěry, zálohy přijaté od odběratelů, závazky k zaměstnancům – dosud nevyplacená mzda, nezaplacené daně Dlouhodobé cizí zdroje – dlouhodobé úvěry, půjčky, podnikové obligace, akcie, dluhopisy – cenný papír, k získání finančních zdrojů firmy, leasing Leasing - pronájem hmotných a nehmotných věcí - poskytovatel leasingu poskytuje nájemci za úplatu danou věc užívat po dobu pronájmu - předmět leasingu je po dobu leasingu ve vlastnictví poskytovatele