15.-16. Inventarizace majetku

Inventarizace majetku - slouží ke kontrole - zjišťuje skutečný stav majetku, peněz, zboží - stav porovnává se stavem účetním Druhy inventur: fyzická x dokladová řádná x mimořádná částečná x úplná Průběh inventarizace: 1. fyzická inventura 2. porovnání skutečného stavu se stavem účetním 3. zjištění rozdílů 4. vyšetření příčin 5. vyvození závěrů