12. Hospodaření podniku

Hospodaření podniku NÁKLADY - v penězích vyjádřené vstupy do výroby Provozní náklady • nájem • spotřeba materiálu • spotřeba energie, vody, plynu • telefon, rozhlas, TV, internet • popelnice • odpisy auto • zásoby • PHM • reklama Mzdové náklady Investiční náklady • vybavení provozovny Finanční náklady • splátka úvěru, půjčky, úroky VÝNOSY = tržby Provozní výnosy • Tržby za prodané výrobky, zboží, služby 2x klikni pro úpravu