12. Péče o pracovníky ze strany státu

Péče o pracovníky ze strany státu Zákoník práce - obsahuje práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele Státní úřad Inspekce práce - můžeme se obrátit při porušení práv a povinností Zákon o mzdě - stanovení minimální mzdy - od 1.1.2020 14 600,- za měsíc, nebo 87,30 za hodinu PRACOVNÍ DOBA - týdenní pracovní doba 40 hodin - u dvousměnného provozu - 38,75 hodin - maximální délka směny 12 hodin, u nezletilého 8 hodin - přestávka - po 6 hodinách nejméně 30 minut, u nezletilého po 4,5 hodině - práce přesčas - nesmí být delší než 8 hodin za týden, 150 hodin za rok a zaměstnanec s ní musí souhlasit DOVOLENÁ - nejméně 4 týdny + dodatková dovolená - po odpracování alespoň 60 dnů v roce - pedagogičtí pracovníci 8 týdnů MZDA - práce přesčas - příplatek nejméně ve výši 25% průměrného výdělku, nebo náhradní volno - práce ve svátek - zaměstnanec má právo na dosaženou mzdu + placené náhradní volno v rozsahu práce ve svátek - noční práce - dosažená mzda + příplatek nejméně 10% průměrného výdělku - práce v sobotu a neděli - dosažená mzda + příplatek nejméně 10% průměrného výdělku