11. Péče o pracovníky ze strany podniku

text
Péče o pracovníky ze strany podniku 1. Péče povinná - je dána zákonem - Zákoník práce - týká se vytváření pracovního prostředí, pracovní doby, BOZP, preventivní zdravotní prohlídky, hygienické podmínky - zaškolení pracovníka - odměna za práci - plat, mzda - písemné uzavření smlouvy - přihlášení zaměstnance na zdravotní a sociální pojišťovnu - poskytnutí pracovního volna na stravování - zvláštní pracovní podmínky žen - těhotných, kojících - pokud práce ohrožuje mateřství, musí ženu zaměstnavatel převést na práci jinou, za stejný výdělek - zvláštní pracovní podmínky osob se zdravotním postižením - zvláštní pracovní podmínky mladistvých - po 4,5 hodinách nárok na přestávku, zákaz přesčasů, noční práce 2. Péče smluvní - dána kolektivní smlouvou - lze sem zařadit - příspěvky na stravu, dovolenou, kulturu, vzdělávání 3. Péče dobrovolná - záleží na zaměstnavateli, zda bude benefity poskytovat - dobrovolná péče o zaměstnance - motivační složka - péče jako konkurenční výhoda - zvyšuje oddanost, spokojenost zaměstnance Peněžní benefity: - firemní akce, stravenky, penzijní připojištění, proplácení dopravy do práce, nápoje zdarma, mobilní telefon - 13 plat, zvýhodněné půjčky, příspěvky na sport, kulturu, dary k jubileu, naturálie Nepeněžní benefity: - pružná pracovní doba, práce z domu - home office, volno pro zařizování, léčení