9. Ukončení pracovního poměru

UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU • Dohodou • Výpovědí - vždy písemně - u výpovědi ze strany zaměstnavatele musí být důvody - zaměstnavatel nesmí dát výpověď – v době neschopnosti, v těhotenství - výpovědní lhůta 2 měsíce • Okamžitým zrušením • Zrušením ve zkušební době • Uplynutím sjednané doby • Smrtí pracovníka