7.-8. Vznik pracovního poměru

VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU • Pracovní smlouvou - písemná forma, zaměstnanec musí smlouvu dostat Povinné údaje: - druh práce, na kterou je zaměstnanec přijímám - místo výkonu práce - den nástupu do práce Nepovinné údaje: - výše mzdy - zkušební doba - doba určitá, neurčitá Zvláštní druhy smluv: Dohoda o provedení práce – max. 300 hodin ročně Dohoda o pracovní činnosti – nejvýše ½ týdenní pracovní doby – do výše 10 000,- platu za měsíc zaměstnavatel neodvádí sociální ani zdravotní pojištění