2. Druhy škod

Odpovědnost za škody Škoda - zmenšení majetku – poškození, odcizení - vyjádřena v penězích DRUHY ŠKOD 1) Škody zaviněné, které vzniknou - z nedbalosti - v opilosti - porušení povinnosti, opomenutí - neodbornou manipulací - úmyslně 2) Škody nezaviněné, které vzniknou: - vlivem přirozených úbytků na zboží – vysychání, vypařování, odpad při krájení - živelná pohroma - krádež Povinnosti při předcházení škodám: 1) zaměstnanců - chovat se tak, aby ke škodě nedošlo - upozornit nadřízeného na nebezpečí - zakročit v případě potřeby 2) zaměstnavatelů - musí vytvořit vhodné pracovní podmínky - odstranit zjištěné závady - kontrolovat zaměstnance, zda plní své úkoly - zabezpečení před krádežemi