1. Podnik a struktura podniku

Podnik - soubor hmotných a nehmotných složek podnikání - získává peníze prodejem zboží a služeb = nabídka na trhu - uspořádán pracovníky - výrobky se stávají zbožím a jejich prodejem vznikají výnosy IČ – identifikační číslo organizace, přidělí Živnostenský úřad – 8 míst DIČ – daňové identifikační číslo, přidělí Finanční úřad – CZ a 8 míst Podnikání - soustavná činnost provozovaná podnikatelem, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku Struktura podniku Vedení podniku Ekonomický úsek – personální oddělení, účtárna, fakturační oddělení Stravovací úsek – výrobní, odbytová a skladovací část Ubytovací úsek – část příjmu hosta, lůžková část, sklad prádla Technický úsek – IT, údržba, ochranka