31.- 32. Obchodní společnosti

Obchodní společnosti Právnická osoba – společné podnikání více osob, nebo ve větším rozsahu Výhody – podnikání ve velkém, společný vklad, rozdělení kompetencí Nevýhody – složitější založení, vyšší daňové zatížení A. OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 1. Kapitálové společnosti - společníci v nich povinně nepracují - účastní se majetkovými vklady - ručení za závazky jen omezeně Společnost s ručením omezeným - s.r.o. - společnost může založit jediný zakladatel společenskou smlouvou - zakládá se zakladatelskou listinou - minimální vklad 1 Kč, společníci – 20 000 Kč - za dluhy společníci ručí společně do výše vkladu Coca – Cola, s.r.o., PepsiCo CZ s.r.o., Kompek, spol.s.r.o., LEGO Production s.r.o., LINET spol. s r.o. Akciová společnost - a.s. -vzniká zakladatelskou listinou - kapitál rozvržen do akcií - podíl ze zisku = dividenda - výše základního kapitálu 2 000 000 Kč - akciová společnost ručí za závazky celým svým majetkem - akcionáři za závazky neručí ŠKODA Auto a.s., Baťa, a.s., Amazon, a.s., 2. Osobní společnosti - společníci osobně ručí za závazky - osobně v nich pracují Veřejná obchodní společnost – v.o.s. - minimálně dvě osoby – ručí společně celým majetkem - vznik společenskou smlouvou - všichni – zákaz konkurence - výše vkladu není stanovena - zisk a ztráta se dělí rovným dílem Kaufland v.o.s., Komanditní společnost – k.s. - vzniká společenskou smlouvou Komandista – ručí za dluhy svým vkladem - minimálně 5 000 Kč Komplementář – ručí neomezeně – veškerým majetkem - více práv ve vedení společnosti B. Družstvo - sdružení podnikatelů - alespoň 5 fyzických osob nebo 2 právnické osoby - minimální kapitál je 50 000 Kč - bytové družstvo