29.-30. Podnikání podle živnostenského zákona

Podmínky pro provozování živností: • Všeobecné - 18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům - občanský průkaz • Zvláštní - dle druhu živnosti Druhy živností: • Ohlašovací - provoz začíná dnem ohlášení, vydání živnostenského oprávnění 1. Volné – nákup a prodej, e-shop, maloobchod, ubytovací služby 2. Řemeslné + odborná způsobilost - cukrářství, hostinská činnost, truhlářství - pokud chybí výuční list - musíme mít odpovědného zástupce 3. Vázáné + odborná způsobilost, osvědčení, praxe - masér, účetní, optika, reality • Koncesované + morálka, spolehlivost - provoz začíná po doručení koncesní listiny - povolení od státu - nákup a prodej zbraní, lékařských přístrojů, nebezpečných jedů, pohřební služba, starožitnosti, zastavárny, směnárny, taxi, výroba lihovin, pohonných hmot, energie, cestovní kanceláře