28. Právní formy podniků

Právní formy podniků 1. Podle způsobu hospodaření a) ziskové - cílem je dosažení zisku podniky zisk = výnosy - náklady b) neziskové - cílem je uspokojování veřejných potřeb obyvatelstva, - nemocnice, školy, dětské domovy, domovy důchodců 2. Podle vlastníka - podniky a) jednotlivců - podnikatelé - řešeno živnostenským zákonem - jsou založeny na soukromém vlastnictví majetku, se kterým hospodaří b) státní - hospodaří s majetkem státu rozpočtové organizace - neziskové, příjmy a výdaje jsou součástí státního rozpočtu (např. ministerstva) příspěvkové organizace - neziskové, dostávají příspěvek, - muzea, soukromé školy c) družstva - spojují občany a jejich majetek k podnikání nebo za jiným účelem (bytová družstva) d) obchodní společnosti s.r.o. a.s. v.o.s. komanditní společnost Živnosti nejsou - podnikají, ale jsou upraveny zvláštními předpisy: - lékaři, lékárníci, tlumočníci, daňový poradci, advokáti, notáři, exekutoři, ZOO