27. Členění podniků

Členění podniků Z hlediska působnosti: • Místní – pouze v obci - řezník • Regionální – v regionu – stavební firma, tisk • Mezinárodní – Coca-cola, PC firmy Z hlediska vlastnictví: • Státní • Soukromé – podniká jedna osoba • Partnerské – společné, několik osob 2x klikni pro úpravu