24.-25. Znaky podnikatele

Znaky podnikatele - vyrábí výrobky, poskytuje služby - inovuje, zdokonaluje výrobu - nese hospodářské riziko - je povinen vést účetnictví (podvojné ten, kdo je zapsaný v OR) - je povinen odvádět daně Identifikace podniku - obchodní název - sídlo firmy - IČ (identifikační číslo organizace), přiděluje ho Živnostenský úřad - FO, rejstříkový soud - PO - DIČ (daňové identifikační číslo), přiděluje ho finanční úřad Faktory zajišťující dlouhodobou ziskovost: 1. dosahování dobrého jména podniku a jeho stability na trhu 2. udržení kvalifikovaných pracovníků 3. zvýšení podílu firmy na trhu a otevírání nových trhů 4. vývoj nových výrobků a služeb 5. dobrý sociální program 6. zvýšení vlivu v regionu 7. ochrana životního prostředí 2x klikni pro úpravu