25. Znaky podnikatele

Znaky podnikatele - samostatnost - vyrábí výrobky, poskytuje služby - nese hospodářské riziko - vede účetnictví - je povinen odvádět daně - hospodaří s majetkem firmy Identifikace podniku - obchodní název - sídlo firmy - IČ - identifikační číslo organizace - DIČ - daňové identifikační číslo Faktory zajišťující dlouhodobou ziskovost: 1. dosahování dobrého jména podniku 2. udržení kvalifikovaných pracovníků 3. zvýšení podílu firmy na trhu a otevírání nových trhů 4. vývoj nových výrobků a služeb 5. zvýšení vlivu v regionu 6. ochrana životního prostředí Předpoklady úspěšného podnikatele: - podnikavost - schopnosti, vědomosti, dovednosti - úspěch - pozitivní prožitek