23. Právní normy

Legislativa - zákony 1. obchodní zákoník 2. živnostenský zákon 3. zákoník práce Fyzická osoba (FO) - člověk OSVČ - zapsán v živnostenském rejstříku Právnická osoby (PO) - uměle vytvořený subjekt, zapsáni v obchodním rejstříku Obchodní název - pod ním podnikatel provozuje svou činnost, musí být jedinečný Obchodní rejstřík - vedou ho pověřené soudy - zapisují se tam všechny PO Živnostenský rejstřík - vedou ho živnostenské úřady - zapisují se sem všichni živnostníci - přiděluje IČ – identifikační číslo Finanční úřad - správce daní - přiděluje DIČ – daňové identifikační číslo 2x klikni pro úpravu