23. Podnikání v tržní ekonomice

Podnikání v tržní ekonomice - činnost stálá, soustavná, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Podnikatel • Fyzická osoba – jednotlivý občan nad 18 let - podnikání podle živnostenského zákona - OSVČ • Právnická osoba – skupiny lidí – obchodní společnosti s.r.o., a.s., v.o.s., k.s., družstva, stát - podnikání podle obchodního zákona Podstata podnikání - co vyrábět, jaké statky, kde, jak - kolik zdrojů do podnikání vloží, kde je získá - jakou právní formu podnikání zvolí Cíl podnikání - dosažení zisku