16. Členění obchodu

Z územního hlediska: • vnitřní – regionální a celostátní trh, odvětví národního hospodářství • zahraniční – mezi státy, vývoz (export) – dovoz (import) přes hranice státu • mezinárodní obchod – obchodní aktivity po celém světě Z hlediska vlastnictví: • státní – po roce 1989 zrušeno • soukromé - jednotlivci - živnost - OSVČ - obchodní společnosti a družstva Z hlediska druhu činnosti: • velkoobchod - spojovací článek mezi výrobou a maloobchodem • maloobchod – síť prodejen Z hlediska předmětu činnosti: • obchod se spotřebním zbožím • obchod s výrobními prostředky • obchod s nemovitostmi • obchod s cennými papíry