21. Společné stravování

- hromadná výroba jídla a nápojů pro velké skupiny lidí - dochází k uspokojování potřeb lidí - pracovní příležitosti - zvyšování životní úrovně FUNKCE společného stravování • Stravovací – restaurace, motoresty • Společensko-zábavní – zábava – delší pobyt hosta - kavárny, vinárny, noční bar • Ubytovací – přechodné ubytování FORMY společného stravování • Veřejné: podniky dosahují zisk, přístupné všem – restaurace, motorest, bar, kavárna, koliba, bufet, občerstvení • Neveřejné - účelové: zařízení nevytváří zisk  závodní – v průběhu zaměstnání  školní – pro děti a mládež  ústavní – nemocnice, armáda, nápravné zařízení