20. Cestovní ruch

- dočasná změna místa pobytu člověka v jeho volném čase – rekreace, léčení, poznávání FUNKCE CESTOVNÍHO RUCHU - rozvoj osobnosti - obnova fyzických i duševních sil - preventivní léčba - využití volného času - nástroj vzdělávání, kulturní výchovy - vzájemné poznávání národů - vliv na životní prostředí Cíle cestovního ruchu - šetrná, udržitelná turistika - zanech po sobě jen otisk nohou - chraň přírodu EKONOMICKÉ FUNKCE cestovního ruchu - rozvoj odvětví – doprava, veřejné stravování, stavebnictví, potravinářský průmysl - pracovní příležitosti - zdroj peněz do státního rozpočtu i podnikatelské sféře